Evaluatie

Home / Evaluatie

Heeft u uw behandeling bij Margreet Vos Psychotherapie afgerond? Ongeveer 6 maanden na afloop van de behandeling verzoeken wij u vriendelijk het evaluatieformulier in te vullen. Wij gebruiken de feedback uit deze enquête om de kwaliteit van de therapie en de dienstverlening van Margreet Vos Psychotherapie hoog te houden en waar nodig te verbeteren.

1 = helemaal niet mee eens, 2 = niet mee eens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens.