Ouder begeleiding

Home / Ouder begeleiding

Ouderbegeleiding wordt met name geboden in geval van specifieke problemen bij de opvoeding van jongeren vanaf 12 jaar. Ouderbegeleiding kan plaatsvinden in combinatie met individuele psychotherapie van de jeugdige, bij ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek.

Goed omgaan met jongeren die ernstige psychosociale of psychiatrische problemen hebben is moeilijk. Zeker voor ouders, die daarbij ook nog hun opvoedende taak hebben. Als uw kind onder behandeling is bij Margreet Vos Psychotherapie, kunt u gebruik maken van ouderbegeleiding.

Emotionele steun en hulp bij opvoeding

Als uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit en professionele hulp nodig heeft, maakt u zich waarschijnlijk zorgen. Ook uw behoefte aan emotionele steun is heel natuurlijk. Misschien wordt er tijdelijk extra veel van u gevraagd in de opvoeding, terwijl u zelf niet weet hoe u uw kind het beste kunt helpen. Tijdens ouderbegeleiding kunt al uw vragen en zorgen hierover bespreken. Ook kan de samenwerking tussen u en uw partner of ex-partner onder druk komen te staan. Ook hieraan besteden we aandacht.

Behandeling psychische problemen bij jongeren

Bij uw kind is mogelijk een diagnose gesteld die vragen oproept. Wat betekent het voor u dat uw zoon of dochter psychisch ziek is of een stoornis heeft? Wat houdt een angststoornis, ADHD, ADD, autisme of een depressie precies in en wat betekent dat voor u als ouder? Waarschijnlijk wilt u weten hoe uw kind precies behandeld wordt en wat er daarin van u wordt verwacht. Margreet Vos Psychotherapie ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind en de vragen die zijn of haar psychische klachten oproepen.

Jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders komen in aanmerking voor behandeling en ouderbegeleiding.