Klachtenregeling

Home » Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over uw behandeling , dan hoop ik dat u zich eerst tot mij wendt. Uiteraard is het ook mogelijk een externe partij te benaderen. U kunt u zich dan wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP.  De procedure bij klachten kunt u vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Desgewenst kunt u deze informatie op papier van mij ontvangen.