Individuele psychotherapie

Home » Individuele psychotherapie

Inzicht in uzelf kan helpen bij het verwerken van gevoelens die belemmerend zijn in het dagelijks functioneren. Individuele psychotherapie kan zowel een inzichtgevend als een structurerend karakter hebben.

Psychotherapie is bedoeld voor mensen die problemen ondervinden in hun dagelijks functioneren als gevolg van pijnlijke gevoelens en sociaal-emotionele problemen. Dit kan onder meer tot uiting komen door conflicten in uw gezin of elders, sombere gevoelens, angst, machteloosheid, onzekerheid en agressief of juist teruggetrokken gedrag. Mensen cijferen zichzelf weg of worden juist onredelijk snel boos, ontwikkelen afwijkend eet- of drinkgedrag of zijn voortdurend doodmoe.

U kunt bij Margreet Vos Psychotherapie o.a. terecht met onderstaande klachten:

 • Stemmingsproblemen / depressieve gevoelens
 • Angst- en spanningsklachten, fobieën
 • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen
 • Rouwverwerking
 • Dwangmatige handelingen en/of gedachten
 • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
 • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
 • Werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout
 • Problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties
 • Onbegrepen lichamelijke klachten

Klachten die minder geschikt zijn voor behandeling bij Margreet Vos Psychotherapie:

 • Verslavingsproblematiek
 • Chronische psychiatrische problematiek

Professionele hulp zoeken

Als u zichzelf in een dergelijke situatie herkent en geen kans ziet deze op te lossen, is het belangrijk professionele hulp te zoeken. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar tweedelijns psychotherapie. Misschien is dit een grote stap. Bedenk dat u door deze stap te zetten de verantwoordelijkheid neemt voor uw situatie en de mogelijkheid krijgt deze te verbeteren.

Verschillende oorzaken voor psychische problemen

Belemmerende gevoelens of gedachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Emotionele en psychische problemen kunnen het gevolg zijn van pijnlijke gebeurtenissen en de manier waarop iemand op deze gebeurtenissen heeft gereageerd. Ook de persoonlijkheidsstructuur en persoonlijke ontwikkeling spelen hierbij een rol. In de loop van de tijd leren mensen allerlei vormen van gedrag aan. Gedrag dat nuttig kan zijn op het moment dat het wordt aangeleerd, bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen, kan op den duur belemmerend gaan werken. Ook onbewuste emoties en automatische reacties kunnen deel uitmaken van de problematiek.

Psychotherapie

Psychotherapie kan u helpen om gevoelens te verwerken en u bewust te worden van uw emoties en gedragingen. Door meer inzicht in de onderliggende dynamiek van uw gevoelens en uw reacties op een situatie, kunt u leren veranderingen hierin aan te brengen.

Wilt u meer informatie of aanmelden, neem dan contact op met Margreet Vos Psychotherapie.