Groepspsychotherapie

Home » Groepspsychotherapie

In groepstherapie staan erkenning en verwerking voor mensen met een soortgelijke problematiek centraal. Door de groepsopzet kan worden geoefend hoe het er ‘buiten’ aan toe gaat. Groepstherapie vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Groepstherapie kan helpen bij dezelfde problemen als individuele psychotherapie. Een belangrijk verschil is dat het oefenen met situaties binnen de therapie kan plaatsvinden. Binnen groepspsychotherapie is de interactie tussen de verschillende groepsleden het belangrijkste. Cliënten kunnen de problemen en klachten waar zij mee te kampen hebben, met de groep bespreken en mogelijke oplossingen onderzoeken.

Oefeningen voor het dagelijks leven

In de groep kunnen cliënten elkaars problemen, klachten en emoties herkennen, maar de uitwisseling kan ook voor een zekere spanning en confrontatie zorgen. Deze spanning kan bijdragen aan het therapeutische effect. Situaties uit het dagelijks leven kunnen zich ook in de groepstherapie voordoen. Groepsleden kunnen een voorbeeld voor elkaar zijn en elkaar steunen. In groepspsychotherapie kunnen zij op een veilige manier oefenen met situaties die in hun dagelijks leven problemen oproepen.

Terughoudende rol therapeut

Omdat de interactie tussen de groepsleden centraal staat tijdens de groepspsychotherapie, neemt de psychotherapeut een terughoudende en tegelijk leidende positie in.

Groepsgrootte

Om groepstherapie succesvol te laten verlopen, is een voldoende aantal deelnemers nodig. Dit aantal ligt tussen de 4 en 8 personen. Momenteel zijn er drie groepen.