Therapeut

Home » Therapeut

Margreet Vos is een ervaren psychotherapeut met een eigen prakijk in Niftrik. Cliënten komen vooral uit Noordoost-Noord-Brabant en Gelderland; met name de gemeenten Wijchen, Landerd en Oss. U kunt terecht bij de psychotherapiepraktijk van Margreet Vos met diverse klachten, zoals depressie, angstklachten en trauma.

Professionele ervaring psychotherapie

Margreet Vos werd in 1992 ingeschreven in het register van psychotherapeuten. Zij deed onder meer gedurende 12 jaar ervaring op binnen de GGZ Oost-Brabant als psychotherapeut en als hoofd van de afdeling jeugdzorg. Zij werkte in het verleden in de Nijmeegse Pompekliniek binnen de forensische psychologie en was gedurende 20 jaar als docent verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in het post-hbo-onderwijs.

Margreet Vos is sinds 1995 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73215864 en sinds 1992 BIG-geregistreerd als psychotherapeut onder nummer 79039879916.

Lid van:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)
  • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
  • Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
  • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)

Margreet Vos Psychotherapie voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk van het LVVP. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.
Margreet Vos Psychotherapie is in het bezit van een geldig certificaat deelname praktijkvisitatie LVVP welke iedere 5 jaar wordt getoetst.

Privacybeleid van Margreet Vos Psychotherapie

Kwaliteitsstatuut van Margreet Vos Psychotherapie