Vergoeding psychotherapie

Home » Vergoeding psychotherapie

Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vallen in principe onder de basisverzekering. Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering heeft – op een aantal uitzonderingen na – recht op vergoeding. De GGZ-behandelingen van Margreet Vos Psychotherapie worden dus vergoed door zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben. Houdt u wel rekening met het eigen risico (voor 2020 is dat: € 380,-). Margreet Vos Psychotherapie heeft in 2020 een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de GGZ. Het Zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Onverzekerde zorg zonder verwijzing huisarts

Psychotherapeutische behandeling van bepaalde problemen vallen sinds 2013 buiten de basisverzekering en komen daarom niet in aanmerking voor vergoeding. Behandeling is wel mogelijk, maar dan tegen eigen betaling. Voor behandelingen die u zelf betaalt is geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit geldt onder meer voor niet-vergoede gesprekstherapie en relatietherapie.

Tarieven psychotherapie

Voor behandelingen die niet vergoed worden door de basisverzekering geldt een vast tarief. Het tarief voor individuele therapieën en gesprekken (45 min.) is € 90,- per gesprek. Voor relatie- en gezinstherapie (80 min.) is dit € 150,- (Tarieven 2020).

Budget per zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars kennen vrijgevestigde psychotherapeuten een bepaald budget toe onder de titel ‘volume beheersende afspraken’. Dit betekent dat het budget dat een bepaalde zorgverzekeraar aan onze praktijk heeft toegekend ‘op’ kan raken, zodat nieuwe cliënten van díe zorgverzekeraar op dat moment niet in behandeling kunnen komen. Uiteraard wordt u direct geïnformeerd wanneer dit het geval is. Geef een verandering van zorgverzekeraar daarom altijd zo spoedig mogelijk door.

Veranderingen GGZ per 1 januari 2014

Met ingang van 2014 veranderde er veel voor de GGZ. Er is onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Onder SGGZ valt tweedelijns psychologische zorg. De GGZ-behandelingen van Margreet Vos Psychotherapie vallen onder de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Voor een behandeling die onder de zorgverzekering valt, is een verwijzing nodig van de huisarts of diens GGZ-praktijkondersteuner. Deze schat de ernst en de risico’s van uw problematiek in en maakt een inschatting van de duur en de ernst van de symptomen. Deze inschatting wordt meestal in overleg met de psychotherapeut gemaakt. Op basis daarvan wordt een aantal gesprekken geboden binnen de BGGZ en/of SGGZ die voor vergoeding in aanmerking komen.

Anonimiteit

De rekening die bij de zorgverzekeraar wordt ingediend is niet geheel anoniem. Wij zijn verplicht om de globale diagnostische categorie op naam aan te leveren. Wel hebben zorgverzekeraars geheimhoudingsplicht. Toch hebben sommige cliënten bezwaar tegen de niet-anonieme aanlevering van gegevens. Meld dit bij uw aanmelding, zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.